Redes de Sal

Redes de sal é unha asociación sen ánimo de lucro que nace co fin de defender e fomentar o patrimonio mariño das costas e do Golfo Ártabro en particular, poñer en valor a riqueza natural e cultural que xeran os nosos mares e promover unha nova relación, máis amable e sustentable, da cidadanía co océano.

«Só protéxese aquilo que se ama, pero só amamos aquilo que coñecemos»

Jacques Cousteau